Dato: 23. april 1864
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Siden jeg sidst skrev har Danmark haft sin srgeligste og ulykkeligste Dag i umindelige Tider, Dybbl er tagen! [...] 160 faldne og saarede Officerer, og 5000 faldne og fangne Menige, deriblandt Oberst Rosen, Hofdamens Broder og Oberst Larsen. Preusserne har Skyts der nsten naar til Augustenborg. [...] Til Peters Fdselsdag [den 22.4.] var der kun Andersen til Middag. [...]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse noter)