Dato: 3. november 1858
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Min engle kre Hennni, jeg maa gre Dig bekendt med et grusom Slag der igen har ramt mig, og ved mig Eder alle, min elskede eneste uforglemmelige Sster har Gud taget til sig, og paa en rdsom Maade, Austria brndte midt i Atlanterhavet, Ilden opkom ved Uforsigtighed, udbredte sig saa pludselig at af alle Passagerene paa frste Plads, der var over 100 kun 4 Herre bleve reddede. Af 570 blev kun 90 reddede.

For, ikke sandt, mit sde Barn, Du elskede hende, hun ortjente det af Dig, det sidste Aars uhyggelige Stemning er bortdunstet, det flte hun selv, hun skriver i et af sine Breve fra Lichtenstein, da hun havde faaet at vide at Du vilde tilss: "Naar Henny er paa Sen, er han min gamle egen Henny igen", derfor har det gldet mig saa meget at Du fra Hamborg skrev hende til, det beviser og, at Dine gamle Flelser for hende vare vaagnede igen, bevar dem, mit kre Barn, hvad hun elskede, elskede hun heftigt og derfor fordrede hun ogsaa megen Gjenkrlighedd, dog bar hun fromt og taalmodigt at Dit Hjerte syntes at vre vendt fra hende hun stolde altid paa at det vilde vende tilbage. [...]

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse noter)