Dato: 8. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: C. N. Rosenkilde
Sprog: dansk.

Stockholm den 8 Juli 1837

Kjre Ven!

Da jeg i Gtheberg [!] steeg af Diligensen, stod et Bud der fra Dampskibs-Kontoiret for at sige mig at vilde jeg nste Dag med, maatte jeg strax indfinde mig, jeg lb piilsnart derhen; nu skulde Passet viseres, jeg gik paa Raadhuset og der var lukket, til Poletimesteren, saaledes var Klokken over 9 og jeg gik da strax ombord for ei at forsove mig nste Morgen; imidlertid vidste jeg ikke hvor de var, men skrev dog paa en ls Lap med Blyant, et lille Epistel til Dem og sagde jeg var ombord og bad Deres Adolph komme til mig, thi jeg havde lbet, saa jeg ikke nskede mere.

En Dreng fik Brevet, med Befaling at levere det pa Diligensehuset, i det dervrende Hotel, om De har faaet det veed jeg ikke, men Adolphus saae jeg ikke. Vi fik saaledes ei sagt hinanden Lev vel og tak for godt Kompagni! nu siger jeg god Dag, i Stockholm og raader Dem endelig at besge Upsala, det er en interessant By!

Mellem os er en lille Gjld, / De lagde ud for Natleiet i Falkenberg og jeg fik en Flaske Porter med, Omstndighederne gjr at det nu kun kan afgjres i Kjbenhavn, lad os da lidt oftere see hinanden, jeg skal frst gjre Dem en stor Vesit.

venskabeligst

H.C. Andersen /

[Udskrift:] ST

Hr Rosenkilde kongelig dansk Skuespiller i Stockholm

anbefales.

Tekst fra: Solveig Brunholm