Dato: 25. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 April 1840

Kjre Ven!

De har allerede, haaber jeg, med Posten modtaget et Brev [Brev] fra mig hvori jeg bragte Dem min Tak og Hengivenhed! jeg gjentager denne. Vil De give disse Bger til Strandberg, et lille Brev flger med. Vil De lade Lindblad faae den lille Vise jeg har skrevet, maaskee synge engang Studenterne den, jeg har skrevet Sangen som jeg selv var svensk og Student fra Lund; [se: 376 ] havde den tidligere kunnet kommet over da vilde jeg have bedet Mad: Werlig declamere den paa en Aften just, som denne, da jo alle Svenskerne see mit Stykke. /

Nu kan det ikke skee, men synes De om Visen da tryk den af i Avisen; send mig Placatan for iaften! Hils Werlig! - Lev vel! & nste Gang et langt Brev!

med inderligt

Venskab

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm