Dato: 21. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[paa skrå over venstre hjørne:]

[paa skrå over venstre hjørne:]

Til Hr Harald Scharf

Holsteinborg ved Skjælskjør den 21 September 1869

Kjære Ven

Hvor dog Tiden flyver! det er allerede en halv Snees Dage siden vi sagde hinanden "Lev vel" i Banegaarden og jeg begyndte Reisen og dog er jeg endnu ikke naaet over den salte Sø. En smuk hjertelig Modtagelse fik jeg om Aftenen ved min Ankomst til Basnæs, der var Æreport, Fyrværkeri og fremfor Alt milde Øine som hilsede mig, jeeg fandt en stor Kreds fra de nærmeste Herregaarde, fra Borreby, Holsteinborg og rundt om. I forgaars tog jeg her over til Grev Holsteins og har to særdeles smukke Værelser med den store Balcon ud til haven, jeg seer heelt ud over Søstersøen der i dette stormende Veir vælter store skumhvide Bølger. Jeg har saa deiligt Følelsen af at være en velkommen Gjæst og Tiden flvyer hen. Paa Torsdag tænker jeg at være paa Glorup / og da allerede Søndag eller Mandag Aften i Hamborg hvorfra jeg flyver til Dresden og Wien. De holder jo af begge Steder og havde den Glæde i denne Sommer at være der med den smukke Brud og de hjertelige Svigerforældre, hils dem hver især fra mig, siig at jeg var glad ved at see dem ved min Fest.

Er der begyndt paa den nye Ballet? Jeg kjender Indholdet og seer at det vil blive en snuk Rolle, der overdrages Dem og som De vil løfte frem i al Erkjendelse. Heyse giver vist en melodieus, characteristisk Musik og vor geniale balletmester vil blive tilfreds med Publicum. Seer De ham da siig at han fra Wien faaer Brev fra mig naar jeg ret har noget at fortælle om den sceniske Kunst. Nu tænk venligt paa mig, snart flyve nogle Maaneder hen og vi sees igjen. Deres Ven af Hjertet

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm