Dato: 21. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[paa skr over venstre hjrne:]

[paa skr over venstre hjrne:]

Til Hr Harald Scharf

Holsteinborg ved Skjlskjr den 21 September 1869

Kjre Ven

Hvor dog Tiden flyver! det er allerede en halv Snees Dage siden vi sagde hinanden "Lev vel" i Banegaarden og jeg begyndte Reisen og dog er jeg endnu ikke naaet over den salte S. En smuk hjertelig Modtagelse fik jeg om Aftenen ved min Ankomst til Basns, der var report, Fyrvrkeri og fremfor Alt milde ine som hilsede mig, jeeg fandt en stor Kreds fra de nrmeste Herregaarde, fra Borreby, Holsteinborg og rundt om. I forgaars tog jeg her over til Grev Holsteins og har to srdeles smukke Vrelser med den store Balcon ud til haven, jeg seer heelt ud over Sstersen der i dette stormende Veir vlter store skumhvide Blger. Jeg har saa deiligt Flelsen af at vre en velkommen Gjst og Tiden flvyer hen. Paa Torsdag tnker jeg at vre paa Glorup / og da allerede Sndag eller Mandag Aften i Hamborg hvorfra jeg flyver til Dresden og Wien. De holder jo af begge Steder og havde den Glde i denne Sommer at vre der med den smukke Brud og de hjertelige Svigerforldre, hils dem hver isr fra mig, siig at jeg var glad ved at see dem ved min Fest.

Er der begyndt paa den nye Ballet? Jeg kjender Indholdet og seer at det vil blive en snuk Rolle, der overdrages Dem og som De vil lfte frem i al Erkjendelse. Heyse giver vist en melodieus, characteristisk Musik og vor geniale balletmester vil blive tilfreds med Publicum. Seer De ham da siig at han fra Wien faaer Brev fra mig naar jeg ret har noget at fortlle om den sceniske Kunst. Nu tnk venligt paa mig, snart flyve nogle Maaneder hen og vi sees igjen. Deres Ven af Hjertet

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm