Dato: 6. september 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6te September 1835

Dette Stykkes Sujet, som er min egen Opfindelse, havde jeg alt for nogle Aar siden behandlet, som to dramatiske Stykker. Disse bleve da indsendte til den hie Direction for det kongelige Theater, men den fandt ikke Udarbeidelsen fyldestgjrende. Stykkerne sendtes mig just tilbage Dagen fr min Afreise til Paris.

Kjrlighed til det gamle Sujet "Skilles og mdes", lod mig i dette Foraar tage fat paa det igjen, men jeg fandt at det maatte undergaae en total Forandring fr det kunde fyldestgjre mig selv.

I denne Sommer har jeg saaledes skabt et aldeles nyt Arbeide deraf, hvilket jeg herved forelgger den kongelige Theaterdirection, og haaber ved dette at vinde Deres Gunst, saaledes som jeg troer ved min "Improvisator" at have vundet den strre Deel af det danske Publicum.

rbdigst

H. C. Andersen

Til den hikongelige Theaterdirection.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen