Du har sgt p: +Staatsbibliothek +zu +Berlin

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. november 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Hermann Kletke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 1 Nov. 1841

I den Tanke at De forstaaer Dansk, skriver jeg Dem til i dette Sprog hvori jeg bedst og naturligst kan udtrykke mig. Jeg blev meget overrasket ved at see en Bog og det en tydsk, tilegnet mig. Hvorledes skal jeg kunde takke Dem. De vilde i Tydskland, ved at dedicere Deres smukke "Eventyr" til en anset Mand der, have faaet Krav paa hans Hengivenhed, men De har ikke gjort det, De har villet glde mig, hvad formaaer jeg vel at give igjen!

Dog, vi mdes vel! i vor Tid er jo Kjbenhavn og Berlin saa godt som Nabo-Byer, Godtfolk komme lettere til hinanden! Besger De en Dag os, da betragt mig som en gammel Ven, der br fre Dem om og kommer jeg til Berlin, da vil De blive den frste jeg sger.

Deres Bog har, som Digtervrk, gldet mig saare meget, den aander et Slgtskab med Brentanos sidste duftende Eventyr og er dog selvstndig. Dyre- og Menneske-Verdenen danne en levende smuk Arabesk! Deilig er Historien om den lille pige, som vil give sine ine for at frelse sin Broders Liv. Hele Livet hos Bedstemoderen og oppe i Reden er jo ganske Virkelighed. Slutningen af "den blinde Spillemand" er en Situation, jeg engang selv har forsgt at male, Chamisso har oversat mit lille Digt! Deres er derimod langt mere udfrt. - Rimeligviis kjender De mine Eventyr, men disse er daarligt oversatte, det bedste ved disse er Maaden de ere fortalte paa, og denne finder ikke gjengiven i Oversttelsen. Til Nytaar udgiver jeg en Bog der i Billeder, Noveller og Skildringer vil vise de interessanteste Punkter af min Reise gjennem Tydskland, Italien, Grkenland og Orienten. De maa lade mig vide om De, uden Hjlp, har lst dette mit Brev, thi da sender jeg dem den danske Original, ellers maa De have den tydske Oversttelse.

Vil De bringe Dr. Hitzig min srdeles Hilsen! Tak ham fordi han saa venlig erindrer mig. Min Adresse er "Kjbenhavn, Hotel du Nord". Lev vel!

af ganske Hjerte Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Dem Herrn Dr: H. Kletke

Alte Jakobsstrae No 77

Berlin

frey

Tekst fra: Solveig Brunholm