Dato: Januar 1853
Fra: H.C. Andersen   Til:
Sprog: dansk.

[foran i "Historien", Leipzig 1853]

Lille Frederik

Historierne Vandrestaven tog.

De vilde kjende til det Udenlandske,

fik nye Klæder der - nu hjem de drog

I fremmed Kjole - men dog altid danske.

#

Iøvrigt Frederik hav Tak for Brevet,

Det var et rigtigt Brev Du havde skrevet

Du tænker paa mig, seer paa mit Portræt

og samler saa paa eet - og det er net -

Bibliothek, og det jeg godt kan lide.

Derfor Du Bogen faaer det maa Du vide!

Nu hils dem Allesammen fra din Ven

Du veed hans Navn er H. C. Andersen.

Kjøbenhavn Januar 1853

[På titelblad er stemplet Fredrik Dich]

Tekst fra: Solveig Brunholm (ABR 1248)