Dato: December 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Dryaden"]

Vennen, Digteren, Professor H. P. Holst.

Min inderlige Tak for al den Velvillie og Deeltagelse, der er ydet denne lille Digtning.

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost