Dato: Marts 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Omnes
Sprog: dansk.

Trd hen til Kisten her! kom fattig Mand,
i din Kreds fdtes han, og Du tr sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og lille Land,
En Glands han kasted over [Kongens rettet til:] Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Dd vil lyde vidt i Verden ud,
Man priser den der dog faaer se hans Kiste!
- Sin Sendelse paa Jorden har han endt.
Vi har ham seet og kjendt!

#

Hans Liv var lykkeligt, hans Dd var smuk,
Han virked stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjlesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted staaer, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik ud over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei, see Stenen har
Et Prg deraf, et Storheds Prg for Norden!
- Opls dig Sorg i Sang ved Kistens Fjl!
- I Jesu Navn, sov vel!

Tekst fra: Solveig Brunholm