Dato: 15. maj 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Jakob August Hartmansdorff
Sprog: svensk.

[...]

Och nu frlt mig, frlt att jag s lnge drjt att tacka fr Er sndning! Det kommer deraf att jag alltid tnkt skrifva et lngt brev, ett ordentligt bref om Danmark och danskarne, s som jag lrt knna dem hr, och att jag p hela denna tid icke kunnat komma till at skrifa ett ordentligt brev, s i frstrelse, i sus och dus har jag lefvat (och dock derunder fven i ljus!). Och nu d jag vill skrifva med min goda vn Andersen, somi fvermorgen reser till Sverige, nu hinner jag ej heller sga ngot mera n tack! och sedan - : lt mig f presentera fr Presidenten Hartmansdorff och fr Marie Hartmansdorff nordens lskelige Eventyrsdigtare H. C. Andersen, en af de lskvrdaste och angenmaste menniskor som jag knner; och vars intagande "Eventyr" f en nnu lifligara frg nr man hr honom sjelf bertta dem!

Han vill nu lra nrmare knna Sverige, dess natur och folklif. Jag har ej kunnat motst nskan att gra honom bekannt med en man, som hrvid kan bttre n nogon vgleda honom, och som, jag vet det, sjelf skall ha nje af den egendomliga menniskans och skaldens bekanntskap. Marie - skall - det r jag vis p - efter att ha sett honom ngot mera, icke blott tycke om men fven hlla af honom, och - Presidenten skall icke tycka illa derom. Till Presidenten liksom til Marie har Andersen i uppdrag at framfra de hjerteligsaste hlsningar frn deras

tillgifnaste

Fredrika Bremer

Kpenhamn d. 15 Maj 1849

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost