Dato: 13. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Brandt
Sprog: dansk.

Kjben 13. Nov 1849.

Komponisten Glser lod mig vide igaar, at De med strste Fornielse maatte faae hvad De nskede af Brylluppet ved Comosen, men det er hans eneste Manuskript og han bad mig der om De ikke selv en Morgenstund, han er hjemme hver Dag til klokken 10 vilde komme ind til ham; jeg forstod, han vilde tale med Dem om noget i Musikken, Glser boer ved gammel Strand og saa vidt jeg husker No 8, men han findes let.

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Hr. Kapelmusikus Brandt!

Tekst fra: Solveig Brunholm