Dato: 26. marts 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Den 26. Marts 1875.

Hr. Boghandler Reitzel!

Thomsen og jeg have nu afleveret sidste Korrektur af sidste Halvark, og i Morgen kl.10 skal jeg gaa ned i Trykkeriet for at foretage Revisionen deraf inden Rentrykningen. Angaaende Omslaget beundre vi Deres Arrangement og foreslaa kun en ligeliniet ydre Rand istedenfor den brudte, saaledes som Thomsen nu gaar hen og forklarer for Faktoren og hvorom De vist derfor om et par Timer vil blive raadspurgt.

For Dkning af Deres Udgifter med Bogen og overfor vore rede Landsmnd at tydeliggre, at det hverken af Dem eller os er noget ved Spekulationsforetagende, raader jeg indtrngende til i Bladannoncerne og ved Omsendelsen af Friexemplarer til DHrr. Redaktrer at nvne, at De Nettoindtgten tilfalder Andersens Brnehjem. jeg ved fra Vilh. Thomsen, at De nrer Betnkeligheder paa Grund af Deres Forhold til en anden Komit, men overfor denne er De jo fuldt berettiget til at skyde Skylden paa os Udgivere. Dernst tillader jeg mig at foreslaa, at De, Vilh. Thomsen og jeg vandrer ned d. 2den April om Formiddagen til Andersen for at overlevere det for ham bestemte Exemplar, sat at en Bekjendtgjrelse om Bogens Udgivelse hos Dem allerede samme Dag om Aftenen indrykkes i Berlingske Hovedavis og Fdrelandet.

Med Hjagtelse

Deres rb. forb. Jean Pio.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost