Dato: 19. juli 1840
Fra: Carl August Adlersparre   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Til H. C. Andersen
Impromty.

-

Du Danmarks unge svan, du Nordens lyra,
I vlljud drnk en r forbistrings-tid.
Byg ter upp et ljusande Palmyra,
Men p Parnassen - fullt af sol och frid.
Fyll oss med sknhed! Likasom du ville
Frn mrkrets makter terfra oss;
Och bada dig i morgonrodnan, snille!
Och skrif i den r Nords apotheos!

Du er en Skald! Som djupt i djupet stiger
Och hgt i hjden * lyfter dig s ltt;
Och tvenne lnders poesie du viger
Tilsammen uti fria tnkestt.
Re'n till et stort, et delt ml du hunnit,
Och allas blickar fstas nu p dig;
Och har jag ej en vn uti dig funnit **
En vn fr lifvet - som ej glmmer mig?

C. Adlersparre. 1840.

* Mulatten

** Do. sidan 60

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost