The Hans Christian Andersen Center

Dato: 25. oktober 1849
Fra: Fr. Hřegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i: "Fr. Hřegh-Guldbergs Blomsterkurven. Mindegave, saavel for Ćldre som for Yngre, 1850."

Til Digteren H. C. Andersen!

Hvad jeg var Dig som Barn, jeg Dig som Olding bliver,

den Ven, Du paa Din Vandring frydet har!

Thi sige Blomsterkurven, jeg Dig giver:

vćr Oldingen den Ven, alt Barnet var!

25 Oct. 1849

Fr. Hřegh-Guldberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost