Dato: 12. december 1868
Fra: W. I. Karup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i Udvalgte poetiske Skrifter, Lpz. 1869:

Herr Etatsraad Professor H. C. Andersen, Ridder af Dbg. & Dm. etc. etc. med venligst Hilsen og Tak fra Professor W. Karup, Assuraqnce-Over-Inspecteur. Dresden d. 12. Dec. 1868.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost