Dato: 22. oktober 1828
Fra: Adam Řehlenschläger   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til examen Artium i October 1828 har fremstillet sig Hans Christian Andersen og paa Grund af de specielle Characterer for

Udarbeidelse i Modersmaalet ... Haud
Latin ......................... Haud
Latinsk Stiil ................. Haud
Grćsk ......................... Haud
Hebraisk ...................... Haud
Religion ...................... Haud
Geographie .................... Haud
Historie ...................... Haud
Arithmetik .................... Haud
Geometrie ..................... Haud
Tydsk.......................... Haud
Fransk ........................ Haud

erholdt Hoved-Characteer Haudillaudabilis.

Kiöbenhavn d. 22 Oct. 1828.

Dette bevidnes herved af undertegnede

A. Oehlenschläger

det Philos. Facultets Decanus.

[haud illaudabilis: ikke urosvćrdig; anden karakter ved visse universitetseksamener]

Tekst fra: Solveig Brunholm