Dato: 1853
Fra: Julius Christian Gerson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den skjønne Kunst er ei Leeg og Spil,
Dens Kald er stort og vigtigt,
Der hører Hoved og Hjerte til
at røgte dens Tjeneste rigtigt.

De stode som dens Præst, med begeistret Blik
I Aar og Dag i dens Kirke;
saa tidt jeg hørte Dem der, saa fik
Jeg ogsaa Lyst til at virke.

Thi lad dette Blad, som jeg skriver paa,
Fortælle hvor høit jeg Dem agter;
At nærme mig Dem, ei Dem at naae,
Det er det, hvorefter jeg tragter.

Digteren H. C. Andersen

med Høiagtelse

fra

Julius

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost