Dato: Juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente]

Skomager Gredsted i Odense (Til Stiftelsen) 150 rd.

Frøken Mathilde Ørsted (efter min Død) [uden beløbsangivelse]

Sophie Rasmusseni Sorø (Ingemanns Pige aarligt 5 rd.

Frøken Jane Hanck (aarligt) 50 rd. Hendes Søster Caroline (nærmere Oplysning om hendes Indtægter) [uden beløbsangivelse]

Odense Fattigskole. Aarligt til Bøger som Præmier til de to flinkeste Drenge 10 rd.

H. C. Andersen.

Jonas C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost