Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente, fortsttelse af Brev]

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, og med de tilbrlige Underskrifter overgav det til min Ven Etatsraad Collin.

De i samme givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, men da min lille Formue siden er blevet forget nsker jeg at der maa, efter min Dd, gjres flgende Brug af Forgelsen.

Hos Etatsraad Collin staaer 2500 Rdlr, disse tilfalde da ham og hans Hustru.

Frken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr

Fru Balling og Frken Nbo erholde hver 100 Rdlr

Til Stiftelsen af 18 September i Odense 200 Rdlr

Frederik den VII Stiftelse i Odense - 200 Rdlr

Haandvrker Bibliotheket i Odense, stiftet af Pastor Mller - 100 Rdlr (c:: hundred Rdlr.)

Brnepleie-Foreningen i Kjbenhavn 200 Rdlr

Ionas Collin, Dr. ing: foruden det tidligere bestemte endnu 300 Rdlr.

Hr Martin Henriques Thorvaldsens Portrt, oliemaled.

Fru Dorothea Melchior fdt Henriques: Havfruen af Fru Jerichau, Engelen af Kaulbach, det forgyldte store rde Glas, Skjrmbrdtet jeg fik af Grevinde Danneskjold.

Rigmor Stampe erholder Skizzen af Carl Blochs Osteri-Scene, samt det Elbe-Maleri af Dahl.

Louise Drevsen fdt Collin min Lehnstol og hvid marmor Vase eller Skaal

Renterne af 2500 tilfalde aarligt den syge Einar Drevsen, efter hans Dd gives Renten til een eller anden trngende nyttig Stiftelse.

Fru Ida Koch det bedste Exemplar af mine samlede illustrerede Eventyr paa Dansk, ligesaa den samlede Udgave paa Engelsk fra New York.

Dr: Professor Th:. Collin - 600 Rdlr.

H. C. Andersen

den anden April 1873.

[Med Edvard Collins Hndskrift:]

Undertegnede, som af Etatsraad H. C. Andersen ere anmodede om at underskrive Ovenstaaende til Vitterlighed i ham Nrvrelse erklre herved, al han egenhndig har underskrevet dette Document, hvis Indhold forvrigt el os ubekjendt, men som han har affattet og for os ratihaberet ved sin Fornufts fulde Brug.

Kjbenhavn, d. 7de April 1873

E Collin Etatsraad

I Collin Cand. mag./

Stempel 2 Kr.

Jeg underskrevne Thomas Ginderup, constitueret Notarius publicus i Kjbenhavn bevidner herved, at Herr Conferentsraad Hans Christian Andersen, C. af Dbrg. og Dbrmd., mig bekjendt, har ved min Nrvrelse paa hans Bopl paa Gl: Kalkbrnderivei No. 4, 2den Sal, for mig erklret egenhndig at have skrevet og underskrevet det foranstaaende af mig ulste Document, hvis Indhold han, der var sin Fornuft fuldkommen mgtig, i enhver Henseende ratihaberede -

Som Notarialvidner vare tilstede dHrr. N. West og L. Christensen. Dets til Bekrftelse under min Haand og Notarialseglet.

Vidner

N. West.

L. Christensen

Kjbenhavn den 7de Juli 1875

Th. Ginderup

cst. Not. publ. (Segl)

Frl. i Boet efter afg. Konferentsraad H. C. Andersen d. 13de Aug. 1875

Moritz G. Melchior.

Protokol. Bilag No. 4;

Stempeltaxt 16/6 76 6 Kr. - .

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost