Dato: December 1874
Fra: Lorenz Frlich   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Paris, 3 Plan Wagrain

Histrede Herr Melchior

Jeg veed ej om jeg har faaet medflgende Opfordring tilsendt fra Dem, men jeg tillader mig at sende Dem Svaret og Udbyttet. Resultatet er vel ej stor, jeg har dog gjort mit bedste, men troer rigtignok at en anden kunde gjort det bedre. Imidlertid haaber jeg, / vor lille Skjrv maa fies til en stor Sum, hvorved det smukke Foretagende kan udfres.

Jeg beder Dem modtage mine rbdige Hilsener, og fremfre samme til Deres Frue, og for H. C. Andersen,

naar De seer ham./

Mange svarede mig at de gav i Kbhavn.

Jeg vedfier 70 frs og beder Herr Lose udbetale dette tilgodehavende paa 100 frs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (HCA-microrulle 3plus, 343-44)