Dato: 8. december 1874
Fra: August Bournonville   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Hidle

Fru D: Melchior fdt Henriques

Histrede Frue

Det er min paa inderlig Overbevisning grundede Mening at en Digter med H. C. Andersens Fortjeneste og Characteer br anerkjendes, hdres, belnnes, elskes pleies, ja til en vis Grad kjles for men ikke apotheoseres i levende Live. Uagtet jeg vel tr regnes blandt Andersens oprigtigste Venner og Beundrere, kan jeg dog ikke slutte mig til den Komit, der i Form af et nationalforetagende agter at vise reise ham en Bronze Statue i Rosenborg Have (vsentlig for at glde Digtere paa hans 70e Fdselsdag). Jeg kan tnke mig at Pantheon i Lighed med Ruhmeshalle i Mnchen, hvori vor bermte Ven engang efter sin Dd kunde finde sin Plads blandt Danmarks store Digtere og fortjente Mnd, men jeg kan ikke frasige den Mening at en Udmrkelse som den tiltnkte ikke blot maa ansees for ubetimelig men tillige er saa skikket / til at vkke Forargelse og fremkalde en Opposition der vilde blive ligesaa mfindtlig for vor geniale Ven, som de bittre Minder om tidligere Forflgelser.

Saa smigrende det derfor end maatte vre for mig at virke sammen med de udmrkede Personligheder der danne ovennvnte Komit maa jeg dog give Afkald paa den re, da jeg ikke seer mig i stand til at frafalde min i disse Linier yttrede Mening.

Med udmrket Hiagtelse

rbdigst og forbindtligst

August Bournonville

Kjbenhavn den 8 December 1874

Tekst fra: Solveig Brunholm (HCA-microrulle 3plus, 341-42)