Dato: 9. februar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Mel: "Vi Smnd gjr ei mange Ord."

#

Naar Bgen staaer med fryndset Blad

Og Gjgen os forkynder,

At man skal leve lnge, glad,

Alt da med Sang begynder;

Ved Vintertide, kold og trang,

Ei Fuglene meer qvde,

Dog jo, een Fugl har altid Sang,

Den Fugl er: skyldfri Glde.

#

Den bliver og den synger glad,

Om selv Snestorme true,

Den synger jublende sit Qvad

I riig og fattig Stue; /

Der strmmer deiligt Solskin ind,

Det lfter vore Tanker

Og fylder os med Ungdoms Sind,

Saa [ras rettet til:] Hjertet [rigtigt rettet til:] livligt banker!

#

Hvor skyldfri Glde flyver ind,

Der flyver Sang fra Tunge.

Et godt Humeur, et muntert Sind,

Gjr at vi blive unge!

Kom Par ved Par, en saadan Krands

Er det, et Bal skal binde;

For gammel Ingen er til Dands,

Naar man har Ungdom inde.

#

Husk, Gldens Sang, som lyder her,

Ei just ved Gry forsvinder,

Nei, den ved Sundheds Morgenskjr

Naaer Fattigbarnets Kinder;

Ja, Sundhed faaer vort eget Sind;

Og er Tilfredshed givet,

Da synger vi, trods Veir og Vind:

O, deiligt er dog Livet! /

#

Det svinder som et Barne-Smiil,

Som Dug en varm Skjrsommer,

Henflyver som den snare Piil,

Og her det ei gjenkommer.

Thi fl dets Flugt, dets Vingeslag!

Lad dig Minuttet bre!

Da Fuglens sang paa Vintrens Dag

Dig Sommersang vil vre!

H. C. Andersen/

Sang

Ved Fest-Ballet i Casino den 9 Februar 1860

Tekst fra: Solveig Brunholm