Dato: 3. februar 1851
Fra: A. de Saint-Aubain   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Modtag, Kire Andersen, i Mangel af andre daglige Billetter, denne extraordinaire pass-par-tout som et Bevis paa min Hiagtelse, men tjen mig i, ikke at omtale til Vedkommende at de har den, fordi jeg ikke er istand til at hjlpe paa denne Maade, paa Flere, og De kjender Misundelsens Consequentser.

Deres A. de S.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 29)