Til Digteren H. C. Andersen

De vil ikke forsmaa disse smple Blade, hvorpaa jeg har lagt nogle af mine veemodige Tanker, som Tak og af et taknemmeligt Hjerte givne for disse, mmig tilsendte, menneskekjærlige, deeltagende og venlige Linier? -

Med inderlig Høiagtelse

Forfatteren

Barner, upo

(Overby.)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 93, 485)