Dato: 13. november 1868
Fra: Theodor Reitzel   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Med Hensyn til Slutningsbemrkningen om "Forfataterens Ret til en engelsk og en fransk Oversttelse" tillader jeg mig i al rbdighed at foresprge, om Forfatteren har nogen saadan Ret. Jeg troer det ikke, og hvis saa er, er det jo til ingen Nytte at gjre denne Reservation. Tager jeg deri mod Feil heri, ja da underkaster jeg mig ganske den eengang tagne Bestemmelse herom. Jeg henstiller det derfor til Deres rede nrmere Afgjrelse og forbliver Deres meget forbundne Th. Reitzel.

Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Tekst fra: Erik Dal