Dato: 6. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Poulsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6. Jan. 1875.

Kjære, meget ærede Hr. E. Poulsen.

Her tillader jeg mig, efter Aftale, at tilsende Dem mit Forslag til Rollebesætningen i "Den nye Barselstue" og i "Da Spanierne var her". Dette sidste anseer jeg selv for mit bedst skrevne Lystspil og jeg har aldeles ikke forstaaet hvorfor det er blevet henlagt. Det vil glæde mig særdeles om De ved at læse det, fik Interesse for samme og bragte det igjen paa Scenen med den Rollebesætning jeg her har angivet.

De glemmer ikke Deres venlige Løfte, een af de nærmeste Dage, med Deres Frue at glæde mig med et Besøg. Tak for alt det fortræffelige i Kunsten, De fra Scenen har givet mig og mangfoldige.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter