Dato: 24. december 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: H.V. Kaalund
Sprog: dansk.

Det er mig en Glæde at kunne af Hjertet udtale mig i Samklang med de mange indflydelsesrige Stemmer, som hæve sig i hædernde Erkjendelse af Hr: Kaalunds Betydning, som Digter.

I hvert enkelt nok saa lille Digt af ham er der en Friskhed, en Poesie der griber Læseren og i hans "Fabler", der ikke behøvede Lundbyes smukke Tegninger for at efterlade hos os et tydeligt Billede, har vor Literatur, vist nok i denne Retning, det meest originale, friske Bidrag.

Det vilde saaledes være ønskeligt og smukt om denne sande Digter-Natur blev udrevet, for en Deel, af al for tunge Tryk og Tvang der maa virke hemmende og forkuende paa hans Virksomhed.

H. C. Andersen

Juleaften 1853

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 660)