Dato: 11. marts 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Jensen
Sprog: dansk.

I det jeg boer hos Anholm hvor Jens Jensen er i Tjeneste, troer jeg at kjende ham saaledes at han bør anbefales paa det allerbedste; han er tro, skikkelig, flink og til at forlade sig paa. Det vil glæde mig om ogsaa min Anbefaling maa virke til hans Gavn.

H. C. Andersen

Professor

Kjøbenhavn 11 Marts 1862

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1055)