Dato: 10. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Jacobsen
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 10 Juli 1865

Meget rede Hr Jakopsen!

For omtrent fjorten Dage siden modtog jeg fra Engeland et Brev [Brev] fra Deres Hr Sn, det er over Kjbenhavn naaet mig paa Frijsenborg hvor jeg i lngere Tid har vret i Besg. Brevet kom Aftenen fr jeg vilde tage herfra og da Deres hr Sn skrev deri at han indtraf i Christiansfeld den 3 eller senest 6 og bad mig at han der maatte finde Brev fra mig, skrev jeg strax Dagen efter. Han forlangte at vide hvor vi kunde mdes, han vilde da komme til mig. Grev Frijs og Grevinde vare saa venlige at sige om jeg vilde indbyde ham at komme til Frijsenborg, / for at han og jeg et Par Dage kunde vre sammen. Det er imidlertid en meget lang Vei, der er en Deel Udgifter, alt dette indsaae jeg, men skrev dog alligevel, iflge den venlige Indbydelse. Jeg maatte altsaa forandre min Reiseplan, nordpaa igjen vende tilbage til Frijsenborg for der at erholde Svar om han kom eller ikke, og jeg skrev, at jeg ikke kunde blive her lnger indtil den 14 Juli. - I Dag faaer jeg mit udfrligt skrevne Brev til ham, sendt tilbage; det har vret i Christiansfeld, men uagtet Adresse niagtig er som han opgav den, har det ikke vre til Gavn, man har, indseer jeg, ikke engang spurgt hos Dem om Deres Sn er ivente. Jeg reiser / rimeligviis sidst i August til udlandet, min Sommertid og min Reiseplan her hjemme er saaledes afpasset, jeg kan ikke lgge Veien om af Veile-Christiansfeld; jeg bad Deres Sn om Svar her paa Frijsenborg, fr den 12 Juli, kom intet Brev, da reiste jeg herfra, nu er mit Brev slet ikke kommet til ham, han maa dog hre og vide Besked om sin Skrivelse og derfor sender jeg Dem Brevet og beder Dem, at er han selv ikke indtruffet, De da strax efter Modtagelsen af dette vil telegraphere, om han kommer til Frijsenborg fr den 14 eller opgiver det, Telegraph Adressen maa vre Professor Andersen, Telegraphstation i Aarhus, pr. Post, Mundelstrup, Frijsenborg .

Kan De imidlertid beregne at et Brev med Posten vil kunde naa mig paa Frijsenborg, over Aarhus, maa vre her til den 14, da er det jo ikke vrd at anvende Penge paa Telegraph, men hrer jeg Intet, da reiser jeg den 15de herfra, lnger kan jeg ikke udstte det.

Deres rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1051-54)