Dato: 14. juni 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Juni 1832.

Kjre Hr Professor!

At De frst i Dag faaer Svar paa Deres venskabelige Brev af 31 Mai, ligger i, at jeg frst nu, mere bestemt kan sige hvad Dag jeg kommer ud til Dem. De kjender maaskee af Navn en tydsk Digter Ludolph Schley, han er isr bekjendt af sit Digt: die Banditbraut og en Oversttelse af "Fritheof". Da jeg gik i Skole i Helsinger kom jeg til at kjende ham, ved et kort Sammentrf, siden have vi jevnlig skrevet hinanden til og han udgiver iaar en tydsk Oversttelse af mine Digte; alt dette vre nu Indledningen. For et Par Maaneder siden skrev han mig til fra sit Hjem i Libau, at han i Mai eller Juni tog til Hamborg for at besge en Sster og gik derfra over Kjbenhavn til Sverrig, hvorfor han bad mig, ikke at tage fra Byen i disse to Maaneder, da han gjerne nskede at stde sammen med mig paa sin / Reise. Dette var Grunden hvorfor jeg frst den 1ste juli vilde tage til Fyen og da paa Hjemveien besge Dem i Sore. - Endnu har jeg ingen Brev faaet fra Schley og jeg tnker derfor, at han slet ikke kommer, paa Grund her af har jeg skrevet til Hamborg til Ssteren, (for 14 Dage siden) og sagt, at dersom jeg ikke til denne Uges Slutning faaer Brev, reiser jeg fra Kjbenhavn den 22 Juni. Jeg har siden intet hrt og har derfor nu bestemt min Reise til Fredagen den 22 Juni. Da gaaer Dagvognen til Slagelse, og jeg tager da med til Sore. De kan altsaa vente mig den Dag om Aftenen mellem 6 og 8te; jeg vilde da blive hos Dem til nste Fredagmorgen, (altsaa 6 a 7 Dage! Vil De have mig saalnge?) jeg tager da til Slagelse, for Lverdag Nat den 30te at gaae med Posten over til Fyen.

Jeg lnges saa inderlig efter at komme afsted! jeg har endnu ikke vret i Skoven, jeg maa hver Dag arbeide paa "Kenilworth", da / Weyse nsker at faae den fr jeg tager bort. - Der var saa meget jeg vilde fortlle og sige, men nu sees vi jo snart. Sikkert Fredagaften i nste Uge. - Det er jo en halv Evighed siden vi talte sammen. Hils Deres gode Kone mange Gange fra mig, og vr mig altid, hvad jeg troer og haaber min ldre, velmenende Ven, til hvem jeg altid tr betroe mig!

med inderlig Hengivenhed

Andersen.

i hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 70-72)