Dato: 13. november 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: J. A. Higginson
Sprog: dansk.

Dear Sir,

Det er smukt og venligt at De atter skrev til mig, thi ellers havde jeg ikke seet mig i stand til nogensinde at bringe Dem min Tak for det smukke Photographi De forundte mig; jeg modtog samme i Juni-Maaned og da i Juli en Landsmand reiste til Amerika skrev jeg til Dem og bad ham ogsaa mundligt at give Hilsen men da Brevet var skrevet og Adressen skulde sttes paa, var jeg ikke i stand til at finde Deres Skrivelse, jeg sgte og sgte forgjves. Jeg havde ikke i Hukommelse hvorledes Deres Navn skulde skrives og ikke heller vidste jeg i hvilken By De boede. Jeg var meget bedrvet over mit uheld , og stolede paa hvad nu er / skeet, at De maaskee dog engang paany skrev mig til og jeg da kunde give den sande og tydelige Forklaring til min forunderlige Taushed.

Jeg lgger mit lille Brev fra Juli Maaned her ind i Konvelutten og dertil tusinde hertelige Hilsener fra Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 928-29)