Dato: August 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: William French
Sprog: dansk.

Meget rede Hr French!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Exemplarer af mine Eventyr. Den illustrerede Prakt Udave, fortjner tilvisse sit Navn, Indbindingen er saa smagfuld, Bogen selv saa elegant trykt og Billederne smukke. Jeg vil nske og haabe at Bogen i denne Skikkelse maa opleve mange Oplag. Tak for Deres Omhu og ligesaa hjertelig Tak for den gode Oversttelse af "Neue Mrchen und Geschichten, derimod vil jeg ikke skjule at jeg er mindre glad ved "ein Besuch in Portugal" er udkommet alene for sig og danner et srskilt Bind af mine Skrifter. Denne Reise-Skizze er for ubetydelig til at komme alene ud, jeg har heller gjort det med Originalen den er frst givet sammen med andre Fortller i mine "samlede / Skrifter". Jeg frygter at hverken De eller jeg faaer Glde af dette lille Bind, der enestaaende kommer med Prsision; de lyriske Digte, som paa Dansk staae som Blomster paa den lille grnne Busk ere ogsaa klippede af, det jeg nok fandt mig i naar som sagt Reiseskizzen var indbundet i samme Bind som "neue Mrchen und Geschichten", saa fik Lseren dog Noget for sine Penge. Jeg har det sidste Aar flere Eventyr og Historier trykte i forskjellige Skrifter andre have udgivet, de ere ikke samlede paa dansk, jeg skal imidlertid lade dem afskrive og sende Dem Manuskriptet, om De lyster og troer at det vil lnne sig at de kom, mod Juletid 1870 i et Bind for sig, jeg vil nvne Dem de Historier jeg allerede har, / i Sommerens Lb kom rulende et Par til, selv agter jeg at give samme ud paa Dansk til Julen.

De smaae Grnne

Solskinshistorier

Herrekortene

Lykken kan ligge i en Pind

Kometen

Hvad hele Familien sagde

Lysene

Theepotten

Hvem var den Lykkeligste

Ugedagene

Laserne

Oldefaer

Det Utroligste

---

Srdeles takker jeg Dem for at de saa snart har opfyldt mit nske at sende den lille Marie Geibel et Exemplar af de illustrerede Eventyr [ = museumsnummer 1971/699]. Det er ikke umueligt at jeg endnu i dette Aar hilser / paa Dem i i Leipzig men vil da, om ikke lnge, underrette mig om De nsker jeg lader tage Afskrift af de nvnte rundomt spredte Eventyr, af hvilke flere ikke endnu ere kjendt uden i Amerika.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 756-59)