Dato: 12. juli 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Til Richard Bentley

Mit sidste Brev [Brev] fra Fyen haaber jeg De har faaet, nu er jeg igjen i Kjøbenhavn. Af den ny Roman er allerede de to første Dele i engelsk Manuskript, den tredie og sidste vil være det sidst i denne Maaned. I Dag sender jeg Dem første Deel, anden Deel vil følge om otte Dage og efter en lignende Mellemtid, haaber jeg at kunde skikke Resten. Gid vi begge to faae Glæde af dette nye Barn. - Hvorledes bliver Bulvers nye Roman optaget, den er netop kommet her til og ligger paa mit Bord, men vider ikke. Jeg hørte da aldrig fra ham, men Hilsen har han dog faaet. Snart skal De faae et langt Brev om disse Alvors Dage i Danmark, her er Mod og Begeistring i det lille Folk. - Hils Deres kjære Familie. Giv Dem og alle Deres megen Sommerglæde. - af mit Hjerte Deres hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 13, 691)

12. Juli 1848

[HCA meddeler sin engelske Forlægger, at han har afsendt 1. Del af sit Manuskript til en Roman. Han lover et længere Brev om:] de alvorlige Tider, Danmark gennemgaar med Entusiasme og Mod hos det lille Folk.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost