Dato: 2. april 1874
Fra: Carl Chr. Hall   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvsenet

Idet jeg hermed bringer Dem min hjerteligste Lyknskning i Anledning af Deres Fdselsdag, er det mig en Glde at kunne meddele Dem, at det har behaget Hans Majestt ved allerhieste Rescript af 31 f.M. at udnvne Dem til Konferentsraad med den Bestemmelse, at Bestallingen bliver at datere d. 2 April 1874.

Jeg tilfier kun det nske, at det nye Aar maa give Dem Deres Helbred tilbage, og at det danske Folk endnu i mange Aar maa fra sin kjre Eventyrdigters Haand modtage de rige Gaver, som det veed at skatte saa hit.

Kjbenhavn, d. 2den April 1874

C. Hall /

Schwartzkopf

Hivelbaaren

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen

Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand

Tekst fra: Solveig Brunholm