Dato: 23. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 December 1873.

Deres Naade

modtager dette Brev imorgen mod Aften, den kjære Juleaften, paa hvilken jeg i flere Aar tilbragte fornøielige Timer paa det hjemlige Basnæs; nu kommer jeg vist neppe mere der paa denne glade Fest og det er med Veemod jeg tænker her paa. Alt forandres! Dette Aars Juleaften sidder jeg alene i min Stue, kommer ikke ud, har ikke Kræfter dertil, taaler ikke at være i en stor Kreds. Deres Naade saae selv hvor medtaget jeg var da De og Deres Børn senest glædede mig med et Besøg; jeg fik slet ikke talt med den kjære Otto og hans smukke Brud. Hun gjør et behageligt, rart Indtryk! synes god og klog, det er lagt i hendes Øine og hele Udtryk. Bring hende og Otto min inderlige deeltagende Julehilsen. Lad mig dog vide naar Brylluppet staaer og hvor hen de unge Folk da reise, hvorhen man kan skrive til Dem. Hils Fru Luzia, hendes Mand og den lille Bertha, vi to blive da ikke rigtige Bekjendte, Gud veed naar jeg seer hende. Min lange Indesidden virker paa Humeuret, det er tungt og kuer mig. Hils Frøken Lutzow og Alle som venligt erindrer

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus