Dato: 19. september 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 Sept. 1841.

Kjre Ven.

Dagen fr jeg modtog Deres sidste Brev, hvori De bad mig skrive strax, havde jeg med en Landsmand Busch, som gik til Lund, sendt Dem en lang Skrivelse, i aftes fik jeg en Mindelse fra Hst og strax til Morgen sidder jeg med Pennen i Haanden. At De og mine andre kjre, svenske Venner have saa lidt hrt fra mig siden jeg kom hjem, ligger i, at jeg arbeider saa overordentlig flittig, jeg nskede til Nytaar at kunne udgive min nye Bog om hvad jeg havde seet i Italien, Grkenland og Orienten, men uagtet al Flid kan Bogen ei komme til Publikum fr sidst i Januar eller Februar 1842. Denne Bog er den eneste jeg har noget at tage af, og det er mig lidt mt om Hjertet at meddele Brudstykker forud af den, imidlertid har jeg gjort det med Figaro, hvem jeg alt fr min Udreise gav et ubesindigt Lfte derpaa.

I Figaro staar saaledes to Stykker (4de Hfte, 2det Bind 1841, Sndag dcn 24 Okt.) Mahomeds Fdselsdag og Jernbanerne, jeg tnker De har lstdisse, og jeg anbefaler Dem at gire Jernbanerne lidt bekjendte i Sverrig, hvor nok ikke mange lst Figaro, dette Stykke troer jeg er ref vel skrevet, i det mindste synes Lseren at faae et Begreb om Flugten.

Da altsaa Figaro har faaet, br Hertha ei vre Stedbarn og da den jo udkommer til Nytaar, min Bog frst en Maaned senere, giver jeg Dem et lille Billede af denne min nye Bog, desuden et Digt til Oehlenschlger som han selv frst faaer nste Lverdag. Oehlenschlger er nemlig i disse Dage bleven optaget i Studenterforeningen, som resmedlem, noget som kun Thorvaldsen er bleven hedret med og i ldre Tider, den afdde Rahbeck; Paa Lverdag Middag Kl. 6. bliver et Festmaaltid hvor til alle vore Digtere, saa godt som, har skrevet Sange, desuden overrkkes Digteren et Album: fra hans Venner i Studenterforeningen, mit Vers heri faaer De for Hertha. Af Viserne der skal synges har jeg skrevet een, nemlig: De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschlger og den er skrevet til Melodien af Menuetten i Elverhi, der er en gammel svensk Melodi. Hvert Land har i Visen sit Vers, det for Sverrig lyder saa:

Skarpt, som ett Svrd laae resund

Imellem Nabostrande,

En Rosengreen en Morgenstund

Forened' disse Lande.

Hver Rose aanded' Poesie,

Hver Blomst var Sangens Bger.

Hvo mgted dette Trylleri?

Du, Adam Oehlenschlger.

Hils den kjre Strandberg og bed ham, som jeg beder ogsaa Dem, gld mig snart med Brev.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Kunde jeg ei faae en Correctur at lse af de tre romerske Drnge.

Tekst fra: Solveig Brunholm