Dato: December 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Dandserinde. - ... [hul i papiret]

Former sig har jeg ikke Idee om, men Bournonville har en saa genial Dygtighed at jeg troer paa et godt Resultat, de som tage Deel i Balletten rose den som srdeles vellykkedes./

Fra Collins, ligesom ogsaa fra Fru Melchior har jeg mange Hilsener, jeg tilfier mine med de bedste nsker for en glad Juul og et lykkeligt Nytaar. Deres Naades hengivne,

rbdige

H. C. Andersen

[tilfjet med Topses hndskrift:] vistnok til Fru Henriette Scavenius, resteni H. C. Andersen Hus 14.10.52]

Tekst fra: Solveig Brunholm