Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 17. september 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 92. Fra Henriette Wulff. [17/9 1841].

Det gjr mig ret ondt gode Andersen, at jeg ikke var hjemme i Dag da De var her, og dobbelt ondt gjorde det mig, da Henrik Stampe fortalte mig en Samtale De havde haft med ham, og som jeg gjerne vilde have deeltaget i, for maaske, som Datter, at errindre Dem om en Faders Ejendommeligheder og maaske vel ligefremme Maade at sige sin Mening paa. Dog kjre Andersen, dette maae ikke engang behves, De kjender jo Fader saa godt, og hans virkelige sande Godhed og interesse for Dem, og i dette Tilflde begriber jeg ikke at De er bleven vred paa Fader for den Sang, han meente det saa rligt, og har aldrig meent at saare Dem ved at gjre Dem opmrksom paa en Linie der, efter hans Mening , ikke var saa passende i den ellers saa smukke Sang. Jeg lnges meget efter at tale med min gamle gode Andersen, og derfor veed jeg at jeg seer Dem i Morgen om ikke fr, saa til Middag, men jeg vilde gjerne see Dem et lille jeblik i Morgen Formiddag, for at forjage enhver Skye, at vi ret alle kan vre glade til Middag, jeg har samlet lidt Ungdom, og Weyse agerer papa i Morgen,1260 da min Egen maae vre paa Sorgenfrie. Der er endogsaa Een inviteret paa Dem, der glder sig til at gjre Deres Bekjendtskab, altsaa maae De komme og glde os Alle. Kan De, saa lad mig see Dem i Morgen Formiddag, og troe mig som altid Deres Sorella. Se-Cadet Academiet Fredag Aften.

[Udskrift] Til Hr H: C: Andersen

Htel du Nord.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost