Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. april 1874
Fra: Christian IX , Carl Chr. Hall   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[kursiv = hndskrift]

Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjre vittertligt: at Vi allernaadigst have fundet for Godt at beskikke Os elskelig Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand, som har de ud i Indfdsretten fastsatte Egenskaber, til at vre Konferentsraad og dertil i kongelig Naade udnvne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne store Bestallings Datum ved alle forekommende Leiligheder, nyde den Rang, som ved Placat af 29 October 1828 er tillagt Vore Konferentsraader og derfor af Alle agtes og ansees. Thi skal han vre Os, som sin rette Konge og Herre, tro og lydig, holde Rigets Grundlov, og med Troskab og Nidkjrhed opfylde de Pligter, som den ham allernaadigst tillagte Rang paalgges ham, Alt i Overensstemmelse med den Eed, han derpaa allerunderdanigst / gjort og aflagt haver

Givet paa Amalienborg den 2den April 1874

Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R

C. Hall / Schwartzkopf

Bestalling

For

Hr. Etatsraad Hans Christian Andersen,

Kommandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand til at vre

Conferentsraad

d.

Kbenhavn, 2. april 1874

Hall.

Tekst fra: Solveig Brunholm