Dato: 20. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: J. P. Trap
Sprog: dansk.

[kladde]

Kjre Hr Geheime-Etatsraad!

Fra vi begge som unge vordende Studenter sad ved det grnne Examens Bord og til disse senere Dage er De altid kommet mig med saa megen Velvillie, ja Venskab, imde at jeg ikke tager i Betnkning at udtale for Dem en lille Sag der ligger mig paa Hjertet, [overstr: og som jeg beder Dem og lige] de vil give mig et godt Rad, hvortil jeg ogsaa regner det, at De siger mig at jeg skal opgive det Hele. Hollands betydeligste Digter i vor Tid er ungtelig Ten-Kate, han er Prst i Amsterdam og meget ret af sin Menighed. Den danske Literatur har han stor Forkjrlighed for og hans versificerede Gjengivelse af mine Eventyr ere vistnok ganske / fortrffelige og ved ham bragt ud i hele hans inteligente Fdreland. Forrige Aar sendte han mig et [overstr.: Exemplar af disse smukke Omdigtninger, disse smukt indbundet Exemplar af disse til hans Majestt Kongen af Danmark og ved dette et velskrevet dansk Brev] et smukt indbundet Exemplar af disse og et velskrevet dansk Brev til hans Majestt Kongen af Danmark, men overlod mig at afgjre om det gik an at overrkke det til Kongen, jeg vovede det og Hans Majestt tog med sin sdvanlige Hjertensgodhed derimod og u[d]talte sig saare naadig og venlig. Jeg tilskrev Ten-Kate dette. [overstr: I Vinter fik jeg i Nizza et Brev fra ham hvor han. I Nizza fik jeg et Brev i Vinter et Brev fra ham hvor] / Nu i Aar den 7 Mai feirede han sit Slvbryllup og skulde da skrive naar een af mine danske Venner i Holland modtage store Beviser paa det venlige Sind der i hans Fdreland mdte ham og jeg havde da en Tanke, ogsaa at bidrage til at glde ham, ved at omtale for min kjre, eiegode Konge Ten-Kates Fest og Fortjenste af Poesien, jeg kunde unde ham en dansk Orden, [overstr: men jeg var i Tvivl med mig selv] vilde nr jeg en Aften havde den Glde at lse for Konge Familien nogle af min Eventyr [bringe Ten-Kate] see om jeg kunde give et godt ord for Digteren og Vennen; men der blev ikke noget af Oplsningen paa Grund af min Upasselighed og Festdagen er forbi men ikke min Lyst til glde den store Hollandske Digter. Jeg frygter at Kongen kunde / med Rette finde det paatrngede af mig hvad er Deres Mening, troer De jeg tr nvnte det eller er det rigtigere at slippe den Sag og ikke plage Kongen.

-

[skrevet nederst p siden, p hovedt:] Alt hvad sundt sandt og trofast er giver Vorherre sin Velsignelse.

Jeg har, uden at der [er] udtalt til mig med Ord, en Fornemmelse af, ja en Vished for at han vilde fle sig meget glad

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 185-187)