Dato: 8. august 1841
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[ca. 8. Aug. 1841]

Jeg kan ikke begribe det Hele, det havde jeg rigtignok aldrig trot. – Jeg tnkte nok, at De efter Deres Beskrivelse af Schnheyders Brn ikke havde seet lille Christian763 , som jeg siden har erkyndiget mig om, det har ordentlig bedrvet mig lidt, han er virkelig saa idealsk smuk, at det nok er Umagen vrd at see ham, det siger da ogsaa Alle som see ham; men Schnheyders Brn tabe sig naar de blive ldre, naar De nu maaskee til nste Sommer kommer til Fyhn, saa er han vel alt en falmet Skjnhed. – De kan aldrig tro hvor deiligt jeg har moret mig ved at see de kjbenhavnske Skuespillere opfre "Et Glas Vand"764 . Nielsen og hans Kone ere i mine Tanker virkelig mesterlige i dette Stykke, jeg synes ikke at de lade noget tilovers at nske, naar De seer dette Stykke i Kjbh. tnk saa lidt paa mig, jeg har ikke moret mig saa godt i Theateret siden jeg med Dem saae "Sorte Domino". Naar jeg kommer til Kjbh. vil jeg see Deres Mulat der, jeg glder mig alt dertil. – Jeg saae ogsaa her i Theateret: "En Ubekjendts Mesterstykke"765 . "Det er grueligt overspndt" sige de Fleste. Det er nsten alt for rystende at see synes mig, jeg veed ikke hvad det er, det mangler noget for at kaldes en rigtig god Frembringelse; men det har igjen saa uendelig meget det forekommer mig saa dybt og fiint, saa fuldt af sand Konstnerflelse, og sand alt opofrende Kjrlighed, at man gribes dybt af det.–

Pastor Mller og hans Kone have vret i Odense766 , de gjorde os en Visit, da de kjende Caroline noget – hun er en vakker naturlig Kone som jeg ret synes godt om, hun fortalte at hun havde seet Dem paa Nyborg Skibsbro da De forlod Fyhn767og talte endeel om Collins Familie isr om Fr. Drewsen, hun sang ogsaa for os, og behagede os Alle meget. Gud hvor mit Brev er interessant; men nu har jeg ogsaa skreven mig trt. De maa for alting ikke fortlle Jette Wulff at jeg ikke syntes godt om at ligne hende jeg kjender hende jo egentlig slet ikke og har flgelig ingen Dom i saa Henseende, jeg synes meget godt om hendes Breve og har tidligere endog interesseret mig srdeles for hende; men jeg kan ikke tnke mig denne Lighed. De har fr sagt at Fr. Wulff kun beskjftigede sig med Tegning Skrivning og Lecture, jeg, kan ikke undvre Haandarbeide. De har sagt at Fr. W. let svermede snart for een, snart for en anden Gjenstand, det er en Modtagelighed som jeg aldrig har havt. Fr. Wulfs Breve aander Reiselyst og i det Hele langt livligere og ungdommeligere Interesser [–––––––] for at drille de kjbenhavnske Venner lidt er gaaet over Odense, eller nedstter sin egen Selvovervindelse ved at gjre det , og tnker paa hvorledes han bedst skal undskylde at han har flt en hemmelig om end kort Triumph ved den Tanke: "Hvad mon de ville sige dertil". O, hvor vi Mennesker dog ere nogle underligt sammensatte Vsener. – Jeg var ogsaa lidt bedrvet ved Tanken om at Broderen var i Fyhn paa min Geburtsdag768 , og dog ikke hos os. – Moder har alt leiet i Kjbh. i Frederiksberggaden ganske nr ved Gammeltorv769 , skraas over for hvor Gusta kommer til at bo, det er paa Solsiden, ikke saa langt fra Porten paa frste Sal, som vi jo maa see paa for Moders Skyld for at undgaae Trapperne, nr ved Fr. Lsse770 , desuden taaleligt billigt, og kun en lille Spadseretour fra Faders Grav , det er jo alt hvad vi med Billighed kunde nske. I Begyndelsen behagede dette Strg af Byen mig ikke ganske, jeg havde sat mig i Hovedet at vi skulde bo i Nyhavn, men da jeg havde hrt alt hvad der taler for vort ny Logi, var jeg tilfreds. Fr de allersidste dage i October komme vi ikke til Byen, da Vertens har forbeholdt dem 8 Dage efter Flyttedag, for at istandstte Vrelserne. Det er kjedeligt nok at det bliver saa sildigt, vore Meubler maa sendes forud, og vi blive de sidste Dage hos Oldenborgs. Gud give at Afskeden fra Fyhn var overstaaet, nu lnges jeg blot efter at komme afsted da det Hele er fuldkommen bestemt. Naar De har lst dette Brev, vil De knap sige at mit Brev til Dresden var det kjedeligste, De nogensinde har faaet fra mig; men nu da der er saa kort Tid til at jeg skal see Dem, synes jeg at det er saa kjedeligt at skrive Breve, alligevel lnges jeg efter at hre hvorledes De har det, og naar De har faaet disse Linier maa De endelig skrive strax jeg har nu i lang Tid ventet Brev hver Postdag, og jeg holder slet ikke af at vente, det er saadan en urolig Flelse. – Christian Winther har gjort Visit her, det har interesseret os at see ham. – Deres lille Reiseflle Sophie Brun er bleven forlovet med et stort Handelshuus771 siger man her i Byen, en ung tydsk Kjbmand, det skal vre ganske efter hendes eget og Faderens nske siger Familien her, og hun er munter og lykkelig. Adjunct H.– hnger med Hovedet siges der hvorfor har han ogsaa betnkt sig saa lnge. –

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost