Til Det kgl. Teaters Direktion.

Kbhavn. 20 Septbr. 1839.

"Den Usynlige paa Sprog" , af H. C. Andersen, forekommer mig at vre et hist trivielt Produet, hvis Opfrelse jeg., under alle andre Omstndigheder end de nrvrende, vilde fraraade. Da imidlertid Stykket, efter Sigende, skal have gjort stor Lykke ved en Sommerforestilling, da det desuden er indstuderet, og uden Umage eller Bekostning kan bringes paa Scenen - om ogsaa kun eengang - saa vil Directionen, saavidt mig synes, vel kunne forsvare, at den fier Hr. Andersen i hans nske at prve sin Lykke endnu engang.

Underdanig

J. L. Heiberg.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter