Dato: 29. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Grlitz i Schlesien den 29 Juli 1857

Kjre Fru Scavenius.

Disse tre sidste Dage har jeg vret og er hvor De mindst tnker det, jeg selv havde forud ikke Tanke derom, jeg er ved Foden af "Riesengebirge", hvorfra jeg fra Nord-Kent i Engeland er fliet afsted med Dampen, jeg havde givet det Lfte til Familien Serre i Maxen at jeg paa Major Serres Fdselsdag den 28 skulde vre i deres Kreds, saaledes kom jeg den 26de til Dresden, her ventede Vennerne mig, Festen skulde iaar feires i al Stilhed inde i Schlesien hos en kjr Ven, den bermte Pjanist Henselt, der her eier et deiligt Slot med tilhrende Park det beroede imidlertid paa om jeg vilde tage med, skulde Fru Serre tage der hen, jeg kunde altsaa ikke godt vgre mig og i hvor trt jeg var af den lange Reise gjennem Frankerige og Tydskland satte jeg mig igjen strax i Banevognen og efter sex Timers Fart, med Damp og med Heste krte vi i forgaars hertil. Jeg blev saa jublende modtaget, det er mig tidt forunderligt at jeg saavidt om i Verden er kjendt og har Venner. Henselt, der hele Vinteren lever ved Hoffet i Petersborg og ikke offentligt lader sig hre, har igaar og i Dag flere Timer spillet for os, saa magelst deiligt, imorgen reise vi til Dresden og glder De mig med Brev da faaer jeg det der poste restante, for otte Dage siden omtrent, forlod jeg Engeland, hele fem Uger havde jeg levet i Dickens Huus og kunde ikke bestemme mig til at forlade det og tage mod de mange andre Indbydelser jeg fik! hvor uendelig elskelig er ikke denne Mand, Meget skal jeg fortlle Dem om ham og hans velsignede Hjem naar vi mdes jeg stillerham saa uendelig hit som Forfatter, men ligesaa hit staaer han som Skuespiller og det samme i Tragiske, som i det Komiske. I sit Huus i London har han indrettet sig et lille Theater hvor han, Familie og Venner spille, Dronningen skal have flt stor Lyst til at see een af disse Forestilinger men i Engeland kan Droningen ikke aflgge Besg i et privat Huus, Dickens med Familie kan igjen ikke trde op paa Slottet, som Skuespillere, men nu da paa et tredie Sted, et Slags privat Theater Dickens gav et Forestilling til Indtgt for Digteren Jerrolds Enke; - Komiteen var Dickens, Bulver, Mccready &, & meest betydende Navne, blev frst Forestiling givet ene og alene for Dronningen og den kongelige Familie, ogsaa Kongen af Belgien var der, desuden er srlige Indbudne, mellem hvilke jeg var. Hertugen af Sommerset (?) havde sendt sin Gartner og ladet fra sine Drivhuse Gange og Sale decorere med de herligste Blomster, det var saa festligt saa interessant. Senere saa jeg [fortsttelse mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 99-100)