Dato: 31. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Friederike Serre, f. Hammerdörfer
Sprog: dansk.

[Brevet findes i kladde nederst på den danske kladde til Brev]

Kjære Fru Serre!

Jeg havde troet der fandtes en Gips-Maske af Ørsted, men der findes Ingen, hele Byen har jeg spurgt derom. - Jeg raader derfor til at tage en Biscuit-Buste! - Tak for Deres Omhue og Kjærlighed for mit Fyr-Træ, det kan sagtens trives ved saa kjærlig Pleie! Tak for Sangen, jeg hørte den som fra det syngende Træ.

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 34)