Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. juli 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 91. Fra Henriette Wulff. Travendal d. 26d July 1841.

Jeg seer af Bladene kjre Andersen, at De er tilbage i Fdrelandet, og skynder mig at nske Dem ret hjertelig velkommen, og hvor meget glder jeg mig til at nske Dem det i mit Hjem, som jeg kun har forladt for en kort Tid, for dog at aande lidt Landluft. Hvormeget jeg glder mig til at see Dem, kan jeg ikke sige Dem, og veed ogsaa at De med Fornjelse seer Deres gamle Veninde igjen. Hvormeget har De ikke at fortlle mig, og jeg lnges ret inderlig efter at tale med Dem. Jeg var just i Begreb med at skrive til Breitenburg, og bede Dem lgge Deres Vej over Travendal hjem, da jeg saa meget nskede at see Dem, men nu seer vi i Dag i Aviserne1257 at De allerede er i Odensee, og ventelig i Kjbh: fr dette, altsaa maae jeg opgive den Glde at see Dem her, og haabe dobbelt paa et snarligt Gjensyn i Hjemmet,1258 som jeg saa gjerne vilde gjre hyggeligt for alle mine gode Venner, hvoriblandt De kjre Andersen er Een af de ldste og Bedste. Dog fr jeg seer Dem, fr jeg mundtlig kan takke Dem, saa lad mig gjre det her for Deres kjre Breve baade til mig og til Andre, som De saa venligen har tnkt ogsaa paa mig, og nsket at jeg skulde lse; de have altid gldet mig saa inderligt, og jeg er ret forventningsfuld efter at tale med Dem, og hre af Deres egen Mund, om alle de Herligheder De har beskrevet os.

Ja Andersen, jeg troer De har Ret, jeg maae ogsaa til Orienten, og De kan nu give mig de bedste Underretninger om hvordan Sligt bedst kan foretages. Naar nu Chr. kommer til Vinter kan vi lgge de dejligste Planer, om de nogensinde udfres maae Gud vide, men saa har man dog haft Glden og Haabet saalnge. De vil vist blive forundret, ved Deres Hjemkomst at finde min sde Ida paa Flugten, det er frste Gang i hendes Liv, at hun rejser, og jeg nsker hende al Glde, skjndt dette mrkelige Vejer nsten ngter alle Glder, der ikke er i en Stue med en varm Themaskine, istdet for Kakkelovn. Jeg haaber De paa Deres Flugt gjen[nem] Danmark har truffet Litsz,1259 et eller andet Sted; jeg har ingen Ord for hvad det er , eller han er! Det er jo Noget Uusigeligt, Uudtaleligt, ubeskriveligt, har jeg Ret? - Her lever jeg nu i stille landlig Eensomhed, kan ikke komme udenfor en Dr, det er nok Syndfloden der kommer, ja virkelig er mange Steder her i Holsten oversvmmede, og det er en ret triste Sommer. Skriv mig nu et ret langt godt Brev til, naar De er i Hjemmet, jeg lnges saa umaadelig efter alle Mine hjemme, og alle gode Venner, og gjr ikke mit Ophold altfor langt her, jeg tnker frst i August sees vi, og glder mig ret dertil, naar De saa ikke er paa Farten igjen. Herfra hilses De af en Deel Damer, der jo alle kjende Digteren og vil gjerne nvnes for Dem, men hvad gjr en Hoben Navne Dem gode Andersen, dog Frue Adeler skal nvnes, hvis Bifald i alle Henseender maae glde Hvem der faaer det.

Glem nu ikke at skrive mig til, og siig mig hvordan De har truffet Alt i Axelstad, og gld Dem lidt til jeg kommer, som jeg ret glder mig til at see Dem!

Levvel kjre Andersen, i det visse Haab snart

at see Dem er jeg som altid Deres uforandrede Sorella.

[Udskrift]

S T Hr. H: C: Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost