Dato: 16. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: C. J. N. Nieuwenhuis

Kjbenhavn 16 April 1875.

Kjre, meget rede Hr Nieuwenhuis!

Det var mig en stor Glde paa min 70 aarige Fdselsdag, mellem de mange Telegrammer jeg modtog som Tegn paa mine Venners Deeltagelse at finde eet med Deres og Hr von Zeglens [van Zeggelen] Navn som Underskrift; de bringe mig begge Deres og det litteraire selskabs Hilsen. Det var mig umueligt at gjentelegrafere den Dag, og jeg vilde ogsaa, som Tilfldet er her, helst sende til udlandet en skriftlig Tak; een af de frste Dage nskede jeg at sende den, men i hvor lykkelig og rig paa / Velsignelse min anden April var for mig, den har dog kuet mit syge Legeme, jeg har i flere Dage vret meget lidende saa jeg ikke havde Krfter til Brevskrivning, vil De udtale dette for det rede Selskab som saa smukt har hdret mig med Hilsen, vil De bringe Hr van Zegelen min Tak; jeg havde frst betnkt at skrive ham til, men da maatte jeg skrive i et fremmet Sprog, Modersmaalet er langt lettere. Lad mig endeligt vide om dette Brev er naaet til dem, jeg veeed kun Deres Navn og Staden Utrecht. - Vil De endnu mere forge Deres Godhed mod mig da indryk i et hollandsk Blad de Ord: "Digteren H. C. Andersen / som paa sin 70 aarige Fdselsdag modtog saa mange hjertelige Hilsener i Telegrammer og Breve fra trofaste Venner i Holland, sender alle Kjre der sin inderlige Tak."

Deres meget hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 411, billed 7088-90)