Dato: 4. oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: A. E. Boye
Sprog: dansk.

[4. oktober 1839 = repremiere]

Histrede! [A. E. Boye, redaktr for "Dagen"]

Da jeg i aftes fortalte Dem Nyheden i Hauchs Brev og De da bad mig at faae det at lse, sagde jeg ja, men siden har jeg faaet et Slags Betnkelighed, som De vist selv vil finde rigtig, det er ikke Betnkelighed for at give Dem Brevet, da der er aldeles ingen Hemmeligheder i og jeg sender det ogsaa, men jeg veed ikke om De vil benytte noget deraf til "Dagen" og er det Tilfldet, da beder jeg Dem at De uden at bruge Brevets Ord, selv fortller hvad De opfatter deraf, ved Gjennemlsningen.

De kommer da i Theatret i aften? den lille Vaudeville [Den Usynlige paa Sproge, premiere 15.6.1839] der i Sommer gjorte furore og som jeg kun vil kun frem for Honorarets Skyld og fordi jeg synes at jeg ikke altid vil forudrettes, hrer jeg fra sikker Haand er bestemt til at udpibes, thi gaaer det godt med denne Ubetydelighed, hvorledes vil det da ikke gaae godt med Mulatten og det skal jeg ikke kunde taale, altsaa i aften udpibes jeg.

Lev vel

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 56-57)