Dato: 12. juni 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Det urolige Veir var Skyld i, at jeg opgav den bekvemme Reise fra Bordeaux lige til Lissabon med Dampskibet, men jeg fortrød det, thi Veiret blev godt de tre første Døgn, og Reisen over Land var besværligere, end jeg havde tænkt. Jeg overnattede i San Sebastian og i Burgos, førend jeg naaede Madrid, Hvor jeg ikke fandt det hyggeligt, og hvor jeg under den danske Konsuls Fraværelse kun ved Hjælp af den portugisiske Gesandt fik Alt besørget. Den hurtigste Reisemaade fra Madrid til Portugal er med Kureren, der kun har Plads til to Personer og farer afsted over Stok og Steen; Mad og Drikke maa man selv føre med. Først ved Badajoz, tæt ved den portugisiske Grændse, begynder igjen Jernbanen, og man kommer ind i det civiliserede Portugal; det er en heel Overgang, som kom man fra den gamle Tid ind i den nye. To Dage og tre Nætter maatte jeg reise uafbrudt for at naae fra Madrid til Lissabon, og jeg forstaaer ikke selv, hvor jeg fik Reisekræfter fra, men jeg maatte holde ud. Eensomt og øde var det i det spanske Land, kun hist og her laae et lille Huus for Gendarmerne, som vogte Veien for Røvere; Ruiner og store Hjorder af Faar vare den eneste Afvexling. Søndag Morgen den 6te Mai naaede jeg Lissabon og kjørte strax til O'Neills Villa, hvor jeg modtoges med hjertelig Glæde, men over al Maade træt. Nu har jeg udhvilet og været et Par Gange inde i Lissabon. Jeg har besøgt den regerende Konges Fader. Kong Fernando (af Familien Koburg), som selv førte mig om i sin prægtige Have og viste mig den største Venlighed. Jeg glæder mig ret til at see hans deilige Slot i Cintra, der ligger høit paa Bjergkanten som en Svalerede og har Udsigt over Oceanet. I Cintra skal jeg boe hos Jose O'Neill, men før dette Besøg tager en af Sønnerne med mig til Setubal, hvor en tredie Broder boer. Det Landsted, hvor jeg her boer, hedder Penieros eller «Grantræesbjerget»; Marken rundt om er ganske dansk med Korn, Kløver og Gaaseurter, men henover Gjærdet af store Kaktus og Aloer hænge de ildrøde Geranier og de friske Passionsblomster; Nord- og Syd-Naturen omfavne her hinanden, og hvor varm end Solen er, lufter dog en frisk Brise til os fra Havet. Portugal er et deiligt Land! Naturen er rigere og friskere end i Spanien, og man. siger ogsaa, at Folket er godt. Her i Huset tales Portugisisk, Fransk, Dansk, Svensk og Tydsk imellem hinanden; her læses, musiceres, øves Gymnastik, man rider og kjører omkring. Men jeg maa dog allerede i Middagstimerne holde mig inde for Varmen og føler, at Syden forlanger sit dolce farniente.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost